👩‍❤️‍💋‍👨Con người & Cơ thể

💆‍♂️ Hoạt động cá nhân

🧑‍🏫 Vai trò của người

🏂 Người Chơi thể thao

👩‍❤️‍💋‍👨 Gia đình