🏃‍♂️‍➡️Đàn ông chạy hướng về bên phải

Nhấn để sao chép 🏃‍♂️‍➡️
Biểu tượng cảm xúc liên quan 🏃 🏃‍♀️ 🚶‍♂️ ➡️

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🏃‍♂️‍➡️ Đàn ông chạy hướng về bên phải

🏃‍♂️‍➡️ Đàn ông chạy hướng về bên phải Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục Con người & Cơ thể. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2023 trong Unicode 15.1.

Tông màu da

Nhấn / nhấp để sao chép và dán
🏃🏻‍♂️‍➡️
Đàn ông chạy hướng về bên phảimàu da sáng
🏃🏼‍♂️‍➡️
Đàn ông chạy hướng về bên phảimàu da sáng trung bình
🏃🏽‍♂️‍➡️
Đàn ông chạy hướng về bên phảimàu da trung bình
🏃🏾‍♂️‍➡️
Đàn ông chạy hướng về bên phảimàu da tối trung bình
🏃🏿‍♂️‍➡️
Đàn ông chạy hướng về bên phảimàu da tối

🏃‍♂️‍➡️ Đàn ông chạy hướng về bên phải Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🏃‍♂️‍➡️ Đàn ông chạy hướng về bên phải Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🏃‍♂️‍➡️
Trình duyệt của bạn

Thông tin chung về 🏃‍♂️‍➡️ Đàn ông chạy hướng về bên phải Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🏃‍♂️‍➡️ Đàn ông chạy hướng về bên phải
Mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể
Tiểu mục 💆‍♂️ Hoạt động cá nhân
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🏃‍♂️‍➡️ U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1 U+FE0F
Unicode (đủ tiêu chuẩn tối thiểu) 🏃‍♂‍➡️ U+1F3C3 U+200D U+2642 U+200D U+27A1 U+FE0F<br>🏃‍♂️‍➡ U+1F3C3 U+200D U+2642 U+FE0F U+200D U+27A1<br>🏃‍♂‍➡ U+1F3C3 U+200D U+2642 U+200D U+27A1
phiên bản Unicode Unicode 15.1 (2023)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 15.1