⛓️‍💥Xích bị gãy

Nhấn để sao chép ⛓️‍💥
Biểu tượng cảm xúc liên quan ⛓️ 💣 💥

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc ⛓️‍💥 Xích bị gãy

⛓️‍💥 Xích bị gãy Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục Đối tượng. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2023 trong Unicode 15.1.

⛓️‍💥 Xích bị gãy Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem ⛓️‍💥 Xích bị gãy Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

⛓️‍💥
Trình duyệt của bạn

Thông tin chung về ⛓️‍💥 Xích bị gãy Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên ⛓️‍💥 Xích bị gãy
Mục 📙 Đối tượng
Tiểu mục 🛠️ Dụng cụ
Unicode (đủ tiêu chuẩn) ⛓️‍💥 U+26D3 U+FE0F U+200D U+1F4A5
Unicode (không đủ tiêu chuẩn) ⛓‍💥 U+26D3 U+200D U+1F4A5
phiên bản Unicode Unicode 15.1 (2023)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 15.1