🎗️Ruy Băng NhắC Nhở

Nhấn để sao chép 🎗️
Biểu tượng cảm xúc liên quan 💝 🥇 🛹 🦟

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở

🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 🥎 Hoạt động, một danh mục con của 🎇 Sự kiện. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2014 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

Nghĩa được người dùng đề xuất

Nghĩa là chứng biếng ăn/chứng ăn uống thất thường và những vấn đề khác liên quan đến thức ăn
Tác giả Elisabetta , 25 thg 3, 2024
🎗️

Kết hợp với 🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🧷🎗️👕 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

kaomoji có liên quan

Kaomoji phổ biến ở Nhật Bản để chia sẻ cảm xúc và tình huống sử dụng ngữ pháp, dấu câu và ký tự tiếng Nhật. Ví dụ như thế này: ○(●v●)○ ! Để gây ấn tượng với bạn bè, bạn có thể sử dụng kiểu sáng tạo này trong trình nhắn tin và web.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🎗️
Trình duyệt của bạn
Ruy Băng NhắC Nhở on LG
LG

Thông tin chung về 🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🎗️ Ruy Băng NhắC Nhở
Mục 🥎 Hoạt động
Tiểu mục 🎇 Sự kiện
Cách nhập mã ngắn

:reminder_ribbon:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🎗️ U+1F397 U+FE0F
Unicode (không đủ tiêu chuẩn) 🎗 U+1F397
phiên bản Unicode Unicode 7.0 (2014)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0