🪩Quả CầU Gương

Nhấn để sao chép 🪩

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🪩 Quả CầU Gương

🪩 Quả CầU Gương Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 🥎 Hoạt động, một danh mục con của 🎱 Trò chơi. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2021 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 14.0.

Kết hợp với 🪩 Quả CầU Gương Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 💃🍸🎶🪩🕺✨ . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

🪩 Quả CầU Gương Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🪩 Quả CầU Gương Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🪩
Trình duyệt của bạn

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🪩 Quả CầU Gương Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🪩 Quả CầU Gương
Mục 🥎 Hoạt động
Tiểu mục 🎱 Trò chơi
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🪩 U+1FAA9
phiên bản Unicode Unicode 14.0 (2021)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 14.0