*️⃣Phím Hoa Thị

Nhấn để sao chép *️⃣

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc *️⃣ Phím Hoa Thị

*️⃣ Phím Hoa Thị Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 💯 Biểu tượng, một danh mục con của 5️⃣ Nắp bàn phím. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2002 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 2.0.

Kết hợp với *️⃣ Phím Hoa Thị Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: *️⃣1️⃣0️⃣1️⃣#️⃣ . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

*️⃣ Phím Hoa Thị Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem *️⃣ Phím Hoa Thị Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

*️⃣
Trình duyệt của bạn
Phím Hoa Thị on LG
LG

Thông tin chung về *️⃣ Phím Hoa Thị Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên *️⃣ Phím Hoa Thị
Mục 💯 Biểu tượng
Tiểu mục 5️⃣ Nắp bàn phím
Cách nhập mã ngắn

:asterisk:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) *️⃣ U+002A U+FE0F U+20E3
Unicode (không đủ tiêu chuẩn) *⃣ U+002A U+20E3
phiên bản Unicode Unicode 3.0 (2002)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 2.0