🧑‍🍼NgườI Đang Cho Em Bé Ăn

Nhấn để sao chép 🧑‍🍼
Biểu tượng cảm xúc liên quan 👶 👼 🍼 🥛 🧒

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn

🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể, một danh mục con của 🧑‍🏫 Vai trò của người. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2020 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 13.0.

Kết hợp với 🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🧑‍🍼👶 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

Tông màu da

Nhấn / nhấp để sao chép và dán
🧑🏻‍🍼
NgườI Đang Cho Em Bé Ănmàu da sáng
🧑🏼‍🍼
NgườI Đang Cho Em Bé Ănmàu da sáng trung bình
🧑🏽‍🍼
NgườI Đang Cho Em Bé Ănmàu da trung bình
🧑🏾‍🍼
NgườI Đang Cho Em Bé Ănmàu da tối trung bình
🧑🏿‍🍼
NgườI Đang Cho Em Bé Ănmàu da tối

🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🧑‍🍼
Trình duyệt của bạn

Thông tin chung về 🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🧑‍🍼 NgườI Đang Cho Em Bé Ăn
Mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể
Tiểu mục 🧑‍🏫 Vai trò của người
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🧑‍🍼 U+1F9D1 U+200D U+1F37C
phiên bản Unicode Unicode 13.0 (2020)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 13.0