Ngôi Sao Biểu tượng cảm xúc

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc Ngôi Sao

⭐ Ngôi Sao Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 🌇 Du lịch & Địa điểm, một danh mục con của 🌗 Bầu trời & Thời tiết. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2008 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

Sao chép & Dán biểu tượng cảm xúc này:

Nhấn để sao chép →
Nội dung:

Kết hợp

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

⭐🌟
⭐🔫💣
😁+⭐⭐=🤩
🇹🇷🔴🌜⭐
🍋⚡⭐
🤗⭐
⭐💉😠👗
😪🙄⭐
⭐🚢👮👮
🇹🇳🔴🌜⭐🎨
🇲🇷🌙⭐🏜️
🔫⭐
🟦⭐
🗿⭐
⭐👣
🇸🇾⭐⭐⬜🛐
🔫🧑👖🐎⭐
🎦🔍⭐📝
🇬🇭🏞️🏯⭐
🎥⭐
⭐🕐
🇸🇴🔵⭐
⭐️👟
🇵🇰🌜⭐🎶
🛹⭐️
⭐🐟
🇹🇬🏞️⭐🔴
⭐—_—💧
🇻🇳⭐⛱️🌊🏛️
🛠🚩⭐
🌟⭐✨💫🌠
🌟⭐🌟🪐
🧙‍♂️🔮⭐⌛
🌍🚀🌑🌠⭐🌞🛸
👽🛸⭐🚀🌌
🙏⭐🙏
⭐️🔧

kaomoji có liên quan

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

☆.。.:*・°☆.。.:*・°
☆彡★彡☆彡★彡
☆__☆
!(\”☆__☆\”)!
!-(\\★_★/)-!
^✪w✪^

Ngôi Sao Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem Ngôi Sao Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:


Đã sao chép!