🧘MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen

Nhấn để sao chép 🧘

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen

🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể, một danh mục con của 🧘‍♀️ Người Đang nghỉ ngơi. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2017 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 5.0.

Kết hợp với 🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🏃‍♀️🧘‍♀️⛹️‍♀️🏊‍♀️ . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

kaomoji có liên quan

Kaomoji phổ biến ở Nhật Bản để chia sẻ cảm xúc và tình huống sử dụng ngữ pháp, dấu câu và ký tự tiếng Nhật. Ví dụ như thế này: ⊹╰ (⌣ʟ⌣) ╯⊹ ! Để gây ấn tượng với bạn bè, bạn có thể sử dụng kiểu sáng tạo này trong trình nhắn tin và web.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

Tông màu da

Nhấn / nhấp để sao chép và dán
🧘🏻
MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Senmàu da sáng
🧘🏼
MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Senmàu da sáng trung bình
🧘🏽
MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Senmàu da trung bình
🧘🏾
MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Senmàu da tối trung bình
🧘🏿
MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Senmàu da tối

🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🧘
Trình duyệt của bạn
MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen on LG
LG

Thông tin chung về 🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🧘 MộT NgườI Đang NgồI Tư Thế Hoa Sen
Mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể
Tiểu mục 🧘‍♀️ Người Đang nghỉ ngơi
Cách nhập mã ngắn

:person_in_lotus_position:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🧘 U+1F9D8
phiên bản Unicode Unicode 10.0 (2017)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 5.0