🫨MặT LắC

Nhấn để sao chép 🫨
Biểu tượng cảm xúc liên quan 😮 🫥 😨 😯 😲 😧 😦

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🫨 MặT LắC

🫨 MặT LắC Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 😂 Mặt cười & Cảm xúc, một danh mục con của 😑 Mặt Hoài nghi trung tính. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2022 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 15.0.

Kết hợp với 🫨 MặT LắC Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🎉🍻🥴🫨 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

🫨 MặT LắC Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🫨 MặT LắC Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🫨
Trình duyệt của bạn

Thông tin chung về 🫨 MặT LắC Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🫨 MặT LắC
Mục 😂 Mặt cười & Cảm xúc
Tiểu mục 😑 Mặt Hoài nghi trung tính
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🫨 U+1FAE8
phiên bản Unicode Unicode 15.0 (2022)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 15.0