↘️Mũi Tên XuốNg Bên PhảI

Nhấn để sao chép ↘️

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc ↘️ Mũi Tên XuốNg Bên PhảI

↘️ Mũi Tên XuốNg Bên PhảI Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 💯 Biểu tượng, một danh mục con của 🔄 Mũi tên. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 1993 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

↘️ Mũi Tên XuốNg Bên PhảI Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem ↘️ Mũi Tên XuốNg Bên PhảI Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về ↘️ Mũi Tên XuốNg Bên PhảI Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên ↘️ Mũi Tên XuốNg Bên PhảI
Mục 💯 Biểu tượng
Tiểu mục 🔄 Mũi tên
Cách nhập mã ngắn

:arrow_lower_right:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) ↘️ U+2198 U+FE0F
Unicode (không đủ tiêu chuẩn) ↘ U+2198
phiên bản Unicode Unicode 1.1 (1993)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0