🫣Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM

Nhấn để sao chép 🫣

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM

🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 😂 Mặt cười & Cảm xúc, một danh mục con của 🤭 Mặt Che tay. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2021 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 14.0.

Kết hợp với 🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🐈😈🏺💥🫣🫣 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🫣
Trình duyệt của bạn

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🫣 Khuôn MặT Đang Nhìn TrộM
Mục 😂 Mặt cười & Cảm xúc
Tiểu mục 🤭 Mặt Che tay
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🫣 U+1FAE3
phiên bản Unicode Unicode 14.0 (2021)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 14.0