🈺Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh”

Nhấn để sao chép 🈺

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh”

🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh” Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 💯 Biểu tượng, một danh mục con của 🔠 Chữ -số. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2010 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

Kết hợp với 🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh” Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🈺🏨 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh” Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh” Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh” Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🈺 Ký HiệU TiếNg NhậT Nghĩa Là “Mở CửA Kinh Doanh”
Mục 💯 Biểu tượng
Tiểu mục 🔠 Chữ -số
Cách nhập mã ngắn

:u55b6:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🈺 U+1F23A
phiên bản Unicode Unicode 6.0 (2010)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0