🧑‍🏫Giáo Viên

Nhấn để sao chép 🧑‍🏫

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🧑‍🏫 Giáo Viên

🧑‍🏫 Giáo Viên Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể, một danh mục con của 🧑‍🏫 Vai trò của người. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 12.1.

Kết hợp với 🧑‍🏫 Giáo Viên Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🧑‍🏫❓ . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

Tông màu da

Nhấn / nhấp để sao chép và dán
🧑🏻‍🏫
Giáo Viênmàu da sáng
🧑🏼‍🏫
Giáo Viênmàu da sáng trung bình
🧑🏽‍🏫
Giáo Viênmàu da trung bình
🧑🏾‍🏫
Giáo Viênmàu da tối trung bình
🧑🏿‍🏫
Giáo Viênmàu da tối

🧑‍🏫 Giáo Viên Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🧑‍🏫 Giáo Viên Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🧑‍🏫
Trình duyệt của bạn

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🧑‍🏫 Giáo Viên Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🧑‍🏫 Giáo Viên
Mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể
Tiểu mục 🧑‍🏫 Vai trò của người
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🧑‍🏫 U+1F9D1 U+200D U+1F3EB
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 12.1