⛸️Giày TrượT Băng

Nhấn để sao chép ⛸️

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc ⛸️ Giày TrượT Băng

⛸️ Giày TrượT Băng Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 🥎 Hoạt động, một danh mục con của 🥎 Thể thao. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2009 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

Kết hợp với ⛸️ Giày TrượT Băng Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🥅🏒⛸️ . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

⛸️ Giày TrượT Băng Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem ⛸️ Giày TrượT Băng Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

⛸️
Trình duyệt của bạn
Giày TrượT Băng on LG
LG

Thông tin chung về ⛸️ Giày TrượT Băng Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên ⛸️ Giày TrượT Băng
Mục 🥎 Hoạt động
Tiểu mục 🥎 Thể thao
Cách nhập mã ngắn

:ice_skate:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) ⛸️ U+26F8 U+FE0F
Unicode (không đủ tiêu chuẩn) ⛸ U+26F8
phiên bản Unicode Unicode 5.2 (2009)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0