⁉️DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ

Nhấn để sao chép ⁉️
Biểu tượng cảm xúc liên quan ✔️ ‼️ ❣️ ™️

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc ⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ

⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 💯 Biểu tượng, một danh mục con của ❓ Dấu câu. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 1999 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

Kết hợp với ⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🌶⁉️🗣 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem ⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

Thông tin chung về ⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên ⁉️ DấU ChấM HỏI Và DấU ChấM Than Màu Đỏ
Mục 💯 Biểu tượng
Tiểu mục ❓ Dấu câu
Cách nhập mã ngắn

:interrobang:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) ⁉️ U+2049 U+FE0F
Unicode (không đủ tiêu chuẩn) ⁉ U+2049
phiên bản Unicode Unicode 3.0 (1999)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0