🧹Cái ChổI

Nhấn để sao chép 🧹

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🧹 Cái ChổI

🧹 Cái ChổI Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 📙 Đối tượng, một danh mục con của 🚽 Hộ gia đình. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2018 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 11.0.

Kết hợp với 🧹 Cái ChổI Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🧙‍♀️🧹🌙✨ . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

🧹 Cái ChổI Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🧹 Cái ChổI Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🧹
Trình duyệt của bạn
Cái ChổI on LG
LG

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🧹 Cái ChổI Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🧹 Cái ChổI
Mục 📙 Đối tượng
Tiểu mục 🚽 Hộ gia đình
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🧹 U+1F9F9
phiên bản Unicode Unicode 11.0 (2018)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 11.0