🖖Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN

Nhấn để sao chép 🖖

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN

🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể, một danh mục con của 🖐️ Bàn tay mở ngón tay. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2014 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0.

Kết hợp với 🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: ✊✋✌️🦎🖖 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

kaomoji có liên quan

Kaomoji phổ biến ở Nhật Bản để chia sẻ cảm xúc và tình huống sử dụng ngữ pháp, dấu câu và ký tự tiếng Nhật. Ví dụ như thế này: \//_ ! Để gây ấn tượng với bạn bè, bạn có thể sử dụng kiểu sáng tạo này trong trình nhắn tin và web.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

Tông màu da

Nhấn / nhấp để sao chép và dán
🖖🏻
Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫNmàu da sáng
🖖🏼
Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫNmàu da sáng trung bình
🖖🏽
Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫNmàu da trung bình
🖖🏾
Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫNmàu da tối trung bình
🖖🏿
Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫNmàu da tối

🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🖖
Trình duyệt của bạn
Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN on LG
LG

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🖖 Bàn Tay VớI Các Ngon Tay Tách RờI Nhau Chỗ Ngon GiữA Và Ngon Đeo NhẫN
Mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể
Tiểu mục 🖐️ Bàn tay mở ngón tay
Cách nhập mã ngắn

:vulcan:

Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🖖 U+1F596
phiên bản Unicode Unicode 7.0 (2014)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 1.0