🫳Bàn Tay Úp XuốNg

Nhấn để sao chép 🫳

Ý nghĩa của biểu tượng cảm xúc 🫳 Bàn Tay Úp XuốNg

🫳 Bàn Tay Úp XuốNg Biểu tượng cảm xúc thuộc danh mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể, một danh mục con của 🖐️ Bàn tay mở ngón tay. Unicode đã thêm biểu tượng cảm xúc này vào năm 2021 trong Phiên bản biểu tượng cảm xúc 14.0.

Kết hợp với 🫳 Bàn Tay Úp XuốNg Biểu tượng cảm xúc

Các kết hợp chỉ là một loạt các biểu tượng cảm xúc được đặt cùng nhau, như sau: 🫳🥫🧾🧃🦝🗑 . Bạn có thể sử dụng các combo để tạo câu đố hoặc tin nhắn không lời.

Nhấn / nhấp để sao chép và dán

Tông màu da

Nhấn / nhấp để sao chép và dán
🫳🏻
Bàn Tay Úp XuốNgmàu da sáng
🫳🏼
Bàn Tay Úp XuốNgmàu da sáng trung bình
🫳🏽
Bàn Tay Úp XuốNgmàu da trung bình
🫳🏾
Bàn Tay Úp XuốNgmàu da tối trung bình
🫳🏿
Bàn Tay Úp XuốNgmàu da tối

🫳 Bàn Tay Úp XuốNg Biểu tượng cảm xúc nhìn trên các thiết bị khác nhau

Biểu tượng cảm xúc có thể biểu thị khác nhau trên các nền tảng. Mọi dịch vụ web, hệ điều hành hoặc nhà sản xuất tiện ích đều có thể tạo thiết kế Biểu tượng cảm xúc theo phong cách và tầm nhìn của công ty họ. Tại đây, bạn có thể xem 🫳 Bàn Tay Úp XuốNg Biểu tượng cảm xúc trông như thế nào trên hầu hết các nền tảng phổ biến:

🫳
Trình duyệt của bạn

Chủ đề & Ngày lễ liên quan

Thông tin chung về 🫳 Bàn Tay Úp XuốNg Biểu tượng cảm xúc

Họ và tên 🫳 Bàn Tay Úp XuốNg
Mục 👩‍❤️‍💋‍👨 Con người & Cơ thể
Tiểu mục 🖐️ Bàn tay mở ngón tay
Unicode (đủ tiêu chuẩn) 🫳 U+1FAF3
phiên bản Unicode Unicode 14.0 (2021)
Được liệt kê trong phiên bản Phiên bản biểu tượng cảm xúc 14.0