↩️ กลับไป

✨ เพิ่มความหมายของอีโมจิ ✨

สารานุกรมของเราเติบโตด้วยความช่วยเหลือของคุณ! เราขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของคุณและจะเผยแพร่พวกเขาบนเว็บไซต์หลังจากตรวจสอบแล้ว.