🎈 สัญลักษณ์ อีโมจิ

เนื้อหา:

ไม่พบข้อมูล

🔱 สัญลักษณ์อื่นๆ

⚕️สัญลักษณ์ทางการแพทย์ ✔️เครื่องหมายถูก สัญลักษณ์เครื่องหมายถูก เครื่องหมายกากบาท วงโค้ง 🔱ตราตรีศูล เครื่องหมายวงกลม ⚜️สัญลักษณ์ดอกลิลลี่ 🔰สัญลักษณ์ภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น ®️ป้ายสัญลักษณ์ลงทะเบียน ❇️จุดประกายแสง ปุ่มกากบาทแสดงไม่ผ่าน ♻️สัญลักษณ์การนำกลับมาใช้ใหม่ ☑️ช่องลงคะแนนกาเครื่องหมายถูก 📛ป้ายชื่อ ©️สัญลักษณ์ลิขสิทธิ์ 〽️เครื่องหมายเปลี่ยนชิ้นส่วน วงโค้งคู่ ™️เครื่องหมายการค้า ✴️ดาวแปดแฉก ✳️ดาวแฉกต่อกันแปดแฉก

🟡 เรขาคณิต

🔵วงกลมสีน้ำเงิน 🟢วงกลมสีเขียว 🔴วงกลมสีแดง 🟡วงกลมสีเหลือง 🟥สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีแดง วงกลมสีดำ วงกลมสีขาว 🟠วงกลมสีส้ม 💠รูปเพชรกับจุดข้างใน 🟦สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำเงิน 🟩สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเขียว 🟣วงกลมสีม่วง 🟪สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีม่วง 🟫สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีน้ำตาล 🔺สามเหลี่ยมสีแดงชี้ขึ้น 🔷เพชรใหญ่สีน้ำเงิน สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำขนาดใหญ่ 🔻สามเหลี่ยมสีแดงชี้ลง 🟨สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีเหลือง 🟧สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้ม ▫️สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กสีขาว 🟤วงกลมสีน้ำตาล สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวขนาดใหญ่ 🔶เพชรใหญ่สีส้ม 🔹เพชรขนาดเล็กสีน้ำเงิน 🔸เพชรขนาดเล็กสีส้ม 🔘ปุ่มเลือก ▪️สี่เหลี่ยมสีดำขนาดเล็ก 🔲ปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำ 🔳ปุ่มสี่เหลี่ยมสีขาว ◼️สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีดำขนาดกลาง สี่เหลี่ยมสีดำขนาดกลางเล็ก ◻️สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกลางสีขาว สี่เหลี่ยมสีขาวขนาดเล็กกลาง

❓ เครื่องหมายวรรคตอน

‼️เครื่องหมายอัศเจรีย์สองขีดสีแดง เครื่องหมายคำถามสีแดง เครื่องหมายตกใจสีแดง ⁉️เครื่องหมายอัศเจรีย์สีแดงและเครื่องหมายคำถามสีแดง เครื่องหมายคำถามสีขาว เครื่องหมายตกใจสีขาว 〰️เส้นหยัก

🔠 ตัวเลขตัวอักษร

🅿️ป้ายที่จอดรถ ℹ️ประชาสัมพันธ์ 🆙ป้ายสัญลักษณ์ข้อมูลใหม่ 🔢สัญลักษณ์ป้อนตัวเลข 🅰️เลือดกรุ๊ปเอ 🆔สัญลักษณ์เลขประจำตัว 🆘สัญลักษณ์ตัวหนังสือ Sos 🆖สัญลักษณ์ไม่ดี 🔤สัญลักษณ์ป้อนตัวอักษร Ⓜ️วงกลมล้อมรอบตัวอักษร M 🆚ตัวหนังสือ Vs ในสี่เหลี่ยม 🆕ป้ายสัญลักษณ์ใหม่ 🆑สัญลักษณ์ตัวหนังสือ Cl ㊙️ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ความลับ” 🆓สัญลักษณ์ฟรี 🈯ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “จองแล้ว” 🔠สัญลักษณ์ป้อนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ 🅱️เลือดกรุ๊ปบี 🆒ป้ายสัญลักษณ์เย็น 🅾️เลือดกรุ๊ปโอ 🆗สัญลักษณ์โอเค ㊗️ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “การแสดงความยินดี” 🔣สัญลักษณ์ป้อนเครื่องหมาย 🈲ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ห้าม” 🉑ป้ายอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ยอมรับได้” 🆎เลือดกรุ๊ปเอบี 🈺ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “เปิดให้บริการ” 🈴ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ผ่าน (เกรด)” 🈳ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ว่าง“ 🈵ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง ”เต็ม ไม่มีห้องว่าง” 🉐ป้ายอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ราคาถูก” 🈂️ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “บริการ“ หรือ “ค่าบริการ“ 🔡สัญลักษณ์ป้อนตัวอักษรพิมพ์เล็ก 🈚ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ฟรี” 🈹ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ส่วนลด” 🈶ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ต้องจ่ายเงิน” 🈸ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “การสมัคร” 🈁ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “ที่นี่“ 🈷️ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง “จำนวนต่อเดือน”

🚱 คำเตือน

⚠️คำเตือน 🚫ห้าม 🔞ห้ามบุคคลที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปี ห้ามเข้า ☢️กัมมันตภาพรังสี ☣️อันตรายต่อสิ่งมีชีวิต 🚭ป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ 📵ห้ามใช้โทรศัพท์ 🚸เด็กข้ามถนน 🚷ห้ามคนเดินเท้า 🚯ห้ามทิ้งขยะ 🚱น้ำดื่มไม่ปลอดภัย 🚳ห้ามจักรยานเข้า

🔄 ลูกศร

➡️ลูกศรชี้ขวา ⬇️ลูกศรลง ⬆️ลูกศรขึ้น 🔄ลูกศรทวนเข็มนาฬิกา 🔝ลูกศรเหนือคำว่า Top 🔜ลูกศรอยู่เหนือคำว่า Soon ⬅️ลูกศรซ้าย 🔛ลูกศรอยู่เหนือคำว่า On! 🔙ลูกศรย้อนกลับ ⤵️ลูกศรชี้โค้งไปด้านล่าง 🔚ลูกศรชี้ทางซ้ายอยู่เหนือคำว่า End ↔️ลูกศรชี้ซ้ายและขวา 🔃ลูกศรหมุนตามเข็มนาฬิกาในแนวตั้ง ↘️ลูกศรชี้ลงทางขวา ↩️ลูกศรชี้โค้งไปทางซ้าย ⤴️ลูกศรชี้โค้งขึ้นข้างบน ↗️ลูกศรชี้ขึ้นไปทางขวา ↕️ลูกศรขึ้นและลง ↪️ลูกศรชี้ไปทางซ้ายแล้วโค้งไปทางขวา ↙️ลูกศรชี้ลงทางซ้าย ↖️ลูกศรชี้ขึ้นไปทางซ้าย

☯️ ศาสนา

🕉️สัญลักษณ์โอม ✝️ไม้กางเขนแบบละติน 🛐สถานที่สักการะ ☮️สัญลักษณ์สันติภาพ ☯️หยิน หยาง ☪️ดาวและพระจันทร์เสี้ยว ⚛️สัญลักษณ์อะตอม ☦️ไม้กางเขนออโธดอกซ์ 🕎เชิงเทียน ✡️ดาวเดวิด ☸️ธรรมจักร 🔯ดาวหกแฉกกับจุดตรงกลาง 🪯Khanda

🔂 สัญลักษณ์ Av

▶️สัญลักษณ์กรอไปข้างหน้า 🔁สัญลักษณ์เล่นซ้ำ ⏯️สัญลักษณ์เล่นหรือหยุดพัก ⏸️เครื่องหมายหยุดพัก 🎦สัญลักษณ์โรงภาพยนตร์ 📴ปิดโทรศัพท์มือถือ ⏭️สัญลักษณ์ไปต่อข้างหน้า สัญลักษณ์เลื่อนไปข้างหน้า ◀️สัญลักษณ์กรอกลับ 🔆สัญลักษณ์ความสว่างมาก 📶แถบสัญญาณเซลลูลาร์ 🔂สัญลักษณ์เล่นเพลงซ้ำ 🔀สัญลักษณ์สุ่มเพลง 📳โหมดสั่น ⏹️สัญลักษณ์หยุด 🔼สามเหลี่ยมชี้ขึ้น 🔽สามเหลี่ยมชี้ลง ⏺️สัญลักษณ์บันทึก 🔅สัญลักษณ์ความสว่างน้อย สามเหลี่ยมคู่หัวชี้ขึ้น สัญลักษณ์ย้อนกลับ ⏮️สัญลักษณ์ย้อนกลับไปข้างหลัง 🛜ไร้สาย สามเหลี่ยมคู่หัวชี้ลง ⏏️สัญลักษณ์เอาออก

♾️ คณิตศาสตร์

♾️อนันต์ เครื่องหมายบวก ✖️เครื่องหมายคูณ เครื่องหมายลบ เครื่องหมายหาร 🟰เครื่องหมายเท่ากับ

5️⃣ ปุ่มกด

#️⃣เครื่องหมายตัวเลข *️⃣ปุ่มดอกจัน 0️⃣ปุ่มเลขศูนย์ 1️⃣ปุ่มเลขหนึ่ง 2️⃣ปุ่มเลขสอง 3️⃣ปุ่มเลขสาม 4️⃣ปุ่มเลขสี่ 5️⃣ปุ่มเลขห้า 6️⃣ปุ่มเลขหก 7️⃣ปุ่มเลขเจ็ด 8️⃣ปุ่มเลขแปด 9️⃣ปุ่มเลขเก้า 🔟ปุ่มเลขสิบ

♎ ราศี

ราศีกรกฎ ราศีธนู ราศีพิจิก ราศีตุล ราศีเมษ ราศีสิงห์ ราศีมีน ราศีพฤษภ ราศีเมถุน ราศีกันย์ ราศีคนแบกงู ราศีมังกร ราศีกุมภ์

⚧️ เพศ

♀️สัญลักษณ์หญิง ♂️สัญลักษณ์ชาย ⚧️สัญลักษณ์คนข้ามเพศ

🚻 เครื่องหมายจราจร

🚰ก๊อกน้ำ 🚼สัญลักษณ์เด็กทารก 🚮สัญลักษณ์ทิ้งขยะให้ถูกที่ 🚹สัญลักษณ์สุภาพบุรุษ สัญลักษณ์รถเข็นวีลแชร์ 🚺สัญลักษณ์ผู้หญิง 🏧เครื่องหมายตู้เอทีเอ็ม 🚻ห้องน้ำ 🛂ด่านตรวจสอบหนังสือเดินทาง 🛃ศุลกากร 🚾ตู้ไม้น้ำ 🛄รับกระเป๋า 🛅รับฝากกระเป๋า

💲 สกุลเงิน

💲สัญลักษณ์เงินดอลลาร์ 💱แลกเปลี่ยนเงินตรา
คัดลอกแล้ว!