สุ่มอีโมจิ 🎲
🌒🔄☀️

🔎สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา

แตะเพื่อคัดลอก 🔎
อีโมจิที่เกี่ยวข้อง 👁️ 🕵️ 🔬 🔭 🔍 🕵️‍♂️

ความหมายของอีโมจิ 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา

อีโมจิ 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ 📙 วัตถุ โดยอยู่ในหมวดหมู่ย่อย 📸 แสงและวิดีโอ. Unicode เพิ่มอีโมจินี้เข้ามาเมื่อปี 2010 ใน เวอร์ชันอีโมจิ 1.0.

การผสมผสานกับอีโมจิ 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา

การผสมผสานเป็นเพียงแค่อีโมจิหลาย ๆ อันอยู่รวมกันแบบนี้: 🕵️‍♂️💀🔎🔑👍 คุณสามารถใช้แบบเป็นคอมโบเพื่อสื่อปริศนาหรือข้อความได้โดยไม่ต้องใช้คำพูด

แตะ / คลิกเพื่อคัดลอกและวาง

คาโอโมจิที่เกี่ยวข้อง

คาโอโมจิคือสิ่งที่นิยมใช้กันในญี่ปุ่นเพื่อเป็นสิ่งที่สื่อแทนอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ จากการใช้ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และตัวอักษรญี่ปุ่น เช่น: ( ͡° ͜ʖ ͡°) ! คุณสามารถใช้คาโอโมจิในการส่งข้อความและการเล่นบนเว็บเพื่อให้เพื่อนประทับใจได้นะ

แตะ / คลิกเพื่อคัดลอกและวาง

ลักษณะของอีโมจิ 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา ในอุปกรณ์ต่างๆ

อีโมจิอาจมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่ละบริการเว็บ ระบบปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตแกดเจ็ตอาจออกแบบอีโมจิด้วยตนเองให้มีลักษณะตามสไตล์และวิสัยทัศน์ของบริการ คุณสามารถดูได้ว่าอีโมจิ 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในแพลตฟอร์มยอดนิยมได้จากที่นี่:

🔎
เบราว์เซอร์ของคุณ
สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา on LG
LG
สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา on HTC
HTC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอีโมจิ 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา

ชื่อเต็ม 🔎 สัญลักษณ์แว่นขยายหันไปทางข้างขวา
หมวดหมู่ 📙 วัตถุ
หมวดหมู่ย่อย 📸 แสงและวิดีโอ
วิธีพิมพ์รหัสสั้น

:mag_right:

Unicode (ผ่านการรับรองอย่างเต็มรูปแบบ) 🔎 U+1F50E
เวอร์ชัน Unicode Unicode 6.0 (2010)
อยู่ใน เวอร์ชันอีโมจิ 1.0