สุ่มอีโมจิ 🎲
🌒🔄☀️

🌤️ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย

แตะเพื่อคัดลอก 🌤️

ความหมายของอีโมจิ 🌤️ ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย

อีโมจิ 🌤️ ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ 🌇 การเดินทางและสถานที่ โดยอยู่ในหมวดหมู่ย่อย 🌗 ท้องฟ้าและสภาพอากาศ. Unicode เพิ่มอีโมจินี้เข้ามาเมื่อปี 2014 ใน เวอร์ชันอีโมจิ 1.0.

คาโอโมจิที่เกี่ยวข้อง

คาโอโมจิคือสิ่งที่นิยมใช้กันในญี่ปุ่นเพื่อเป็นสิ่งที่สื่อแทนอารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ จากการใช้ไวยากรณ์ เครื่องหมายวรรคตอน และตัวอักษรญี่ปุ่น เช่น: ♡(˃͈ દ ˂͈ ༶ ) ! คุณสามารถใช้คาโอโมจิในการส่งข้อความและการเล่นบนเว็บเพื่อให้เพื่อนประทับใจได้นะ

แตะ / คลิกเพื่อคัดลอกและวาง

ลักษณะของอีโมจิ 🌤️ ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย ในอุปกรณ์ต่างๆ

อีโมจิอาจมีหน้าตาที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละแพลตฟอร์ม แต่ละบริการเว็บ ระบบปฏิบัติการ หรือผู้ผลิตแกดเจ็ตอาจออกแบบอีโมจิด้วยตนเองให้มีลักษณะตามสไตล์และวิสัยทัศน์ของบริการ คุณสามารถดูได้ว่าอีโมจิ 🌤️ ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในแพลตฟอร์มยอดนิยมได้จากที่นี่:

🌤️
เบราว์เซอร์ของคุณ
ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย on LG
LG

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอีโมจิ 🌤️ ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย

ชื่อเต็ม 🌤️ ดวงอาทิตย์ข้างหลังเมฆเล็กน้อย
หมวดหมู่ 🌇 การเดินทางและสถานที่
หมวดหมู่ย่อย 🌗 ท้องฟ้าและสภาพอากาศ
วิธีพิมพ์รหัสสั้น

:white_sun_small_cloud:

Unicode (ผ่านการรับรองอย่างเต็มรูปแบบ) 🌤️ U+1F324 U+FE0F
Unicode (ยังไม่ผ่านการรับรอง) 🌤 U+1F324
เวอร์ชัน Unicode Unicode 7.0 (2014)
อยู่ใน เวอร์ชันอีโมจิ 1.0